Garantii (RMA)

Instrucţiuni de utilizare generale

După dezambalarea echipamentelor (unitate centrală, monitor, tastatură, imprimantă etc.), este necesar ca acestea să nu fie puse în funcţiune cel puţin două ore (în cazul în care au fost transportate la temperaturi scăzute sau pe vreme umedă, ceţoasă), pentru a se elimina condensul şi pentru a se ajunge la temperatura mediului ambiant. Înaintea conectării echipamentelor la reţea verificaţi dacă tensiunea de alimentare este de 220V +/- 10%, 50Hz +/- 2%. Se va utiliza priza (prelungitor) cu împământare la echipamentele prevăzute cu cablu cu împământare. Temperatura ambiantă de funcţionare trebuie să fie între 15 şi 35 grade C (la depozitare între -15 şi 50 grade C). Umiditatea între 0 şi 90% fără condensare. Echipamentele sunt concepute pentru a fi utilizate cu predilecţie în mediu nonprofesional.

 

Mediul înconjurător trebuie să fie lipsit de praf, agenţi corozivi şi vibraţii. Se recomandă utilizarea unei surse de tensiune UPS pentru evitarea defectărilor datorate reţelei electrice. Conectarea sau deconectarea cablurilor între echipamente se execută cu cablurile de alimentare de la toate echipamentele deconectate de la reţea. Nu este permisă oprirea şi pornirea succesivă a echipamentelor la intervale de timp mai mici de 10 sec. Echipamentele USB se conectează la PC numai după instalarea software-ului şi a driver-ului care le însoţeşte.

 

Condiţii de garanţie

Condiţiile de garanţie se asigură în conformitate cu prevederile O.G.21/1992 şi Legea 449/2003 cu modificările ulterioare şi declarăm că produsul livrat corespunde documentaţiilor de execuţie ale fabricantului şi este în conformitate cu reglementările legale în vigoare în România şi în Comunitatea Europeană.

 

Conform Legii 449/2003 aplicabilă persoanelor fizice Garanţia Legală de Conformitate este de 2 ani în cazul produselor nefolosite, respectiv de 1 an în cazul produselor folosite şi nu este afectată de Condiţiile de Garanţie Comercială prezente în acest document. Garanţia Legală de Conformitate se acordă în baza Documentului de Vânzare şi are termen de 2 ani în cazul în care produsul(ele) se află într-una dintre următoarele condiţii în momentul vânzării:

1. nu corespund descrierii făcute de vânzător şi nu au aceleaşi calităţi ca şi produsele pe care vânzătorul le-a prezentat consumatorului ca mostră sau model;

2. nu corespund oricărui scop specific solicitat de către consumator, scop făcut cunoscut vânzătorului şi acceptat de acesta la încheierea contractului de vânzare-cumpărare;

3. nu corespund scopurilor pentru care sunt utilizate în mod normal produsele de acelaşi tip;

 

fiind de acelaşi tip, nu prezintă parametri de calitate şi performanţe normale, la care consumatorul se poate aştepta în mod rezonabil, date fiind natura produsului şi declaraţiile publice privind caracteristicile concrete ale acestuia, făcute de vânzător, de producător sau de reprezentantul acestuia, în special prin publicitate sau prin înscriere pe eticheta produsului.

 

Termenul de garanţie comercială este cel specificat în certificatul de garanţie. Durata medie de utilizare a produselor este de 3-5 ani.

 

În perioada de garanţie, furnizorul are obligaţia de a repara sau înlocui produsele defecte. În cazul reparaţiei, garanţia se prelungeşte cu perioada în care produsul s-a aflat în service. Operaţiunile de readucere la conformitate se efectuează în termenul specificat pe Bonul de preluare pentru fiecare produs în parte. În cazul în care reparaţia produsului necesită o perioadă de timp ce depăşeşte termenul specificat pe Bonul de preluare, departamentul tehnic va face o estimare a timpului necesar reparării produsului de comun acord cu clientul. Dacă produsele nu pot fi reparate, la cererea cumpărătorului, produsele vor fi înlocuite de vânzător cu un produs echivalent sau mai bun ca performanţe sau acesta va restitui contravaloarea produselor respective ţinând cont de valoarea acestora la momentul producerii evenimentului dacă evenimentul nu s-ar fi produs.

 

Garanţia se acordă numai clienţilor nostri, în mod exclusiv subansamblelor şi echipamentelor achiziţionate de la firma Intend Computer, nu acoperă eventualele modificări hard sau soft executate de cumpărător şi nu suntem în nici un caz răspunzători în faţa terţilor care au achiziţionat produsele comercializate de noi prin aceştia.

 

Soluţionarea garanţiei se face în termen de până la max.15 zile dacă se respectă câteva reguli simple. Garanţia se aplică doar dacă produsul este însoţit de certificatul de garanţie şi de o menţionare a defectului constatat.

 

Este recomandabil ca la solicitarea acordării garanţiei să prezentaţi echipamentul într-un ambalaj destinat transportului în siguranţă şi însoţit de toate accesoriile cu care s-a livrat iniţial. Aducerea produsului fără un ambalaj corespunzător ptr. transport şi accesorii aferente poate crea întârzieri nedorite în soluţionarea problemei (Ex.: nu se poate storna un produs incomplet; nu se poate trimite la furnizor un notebook fără o cutie de transport, etc.).

 

Garanţia nu acoperă integritatea datelor cumpărătorului stocate pe orice fel de suport. Firma noastră nu poate fi făcută responsabilă pentru pierderea datelor sau informaţiilor cumpărătorului şi nici pentru consecinţele acestor pierderi, motiv pentru care este necesară efectuarea salvării datelor periodic şi înaintea solicitării garanţiei.

 

Garanţia pentru produse echipate cu LCD (TFT) se acordă conform standardelor ISO14602-Class 2. Mai multe informaţii se găsesc accesând: http://www.intend.ro/cms/GarantieTFT/ precum pe paginile de internet ale producătorilor şi la departamentul de Garanţii.

 

Nu răspundem de eventualele probleme de compatibilitate cu subansamble achiziţionate de la alte firme. De asemenea nu ne asumăm nici o răspundere pentru subansamblele care sunt folosite pe sisteme ce nu corespund ca performanţe cu specificaţiile producătorului respectiv.

 

Nu se acordă garanţie produselor care în opinia specialiştilor noştri motivată în scris prezintă nefuncţionalităţi datorate manipulării sau instalării improprii sau folosirii neconforme cu instrucţiunile de utilizare. De asemenea nu se va acorda garanţie în cazul deteriorării fizice a produsului, uzat excesiv, cu carcasa lovită sau ciobită, cu componente electronice integrate de putere mică explodate, în cazul lipsei sau distrugerii seriei de fabricaţie şi/sau etichetelor, cu pini lipsă sau îndoiţi, având tăieturi ale cablajelor componentelor, cd-uri sparte în interiorul cd-rom-ului, pentru lipsa unor piese ale produselor parte integrantă a acestora şi procesoarelor cu urme evidente de supraîncălzire sau fisuri că dovadă a instalării improprii a cooler-ului.

 

Nu se consideră defecţiune şi nu se acordă garanţie la harddisk-urile la care sunt raportate sectoare defecte în proporţie de max. 0,0001% din capacitatea harddisk-ului, decât dacă cel puţin un sector defect se află în zona de boot al acestuia.

 

Consumabilele folosite pentru imprimante vor fi numai originale. Hârtia folosită va fi numai cea indicată în manualul de utilizare al produsului. Nu se acordă garanţie la imprimante în cazul defectării acestora din cauza utilizării de cartuşe de cerneală sau toner reumplute sau altele decât cele originale. Consumabilele de imprimantă se pot prezenta la garanţie numai în 24 de ore de la cumpărare. Materialele consumabile (baterii, acumulatoare, cartuşe, cabluri) sunt considerate consumabile şi se acordă garanţie doar pentru defectele de fabricaţie (Ex.: cartuş nerecunoscut de imprimantă, baterie in scurt sau nerecunoscută, fir întrerupt în interiorul cablului dacă nu sunt vizibile urme de manipulare incorectă, etc.).

 

Produsele se livrează cu programe software licenţiate. În cazul în care cumpărătorul nu cumpără licenţele pentru aceste programe, cade în sarcina acestuia procurarea şi instalarea respectivelor licenţe, firma Intend Computer nerăspunzând de ulterioara lor configurare şi folosire. Modificările de configurare şi utilizarea incorectă a produselor software exonerează vânzătorul de orice răspundere. Utilizarea pachetelor software în afara scopurilor pentru care au fost pregătite nu poate implica responsabilitatea vânzătorului, dar poate implica responsablitatea cumpărătorului în cazul în care nu sunt respectate prevederile legale în vigoare.

 

Transportul produselor defecte dinspre şi înspre service este suportat de către companie în condiţiile utilizării unui curier door-to-door agreat. Pentru informaţii suplimentare şi date de contact apelaţi la personalul de la departamentul Garanţii.

 

Problemele de garanţie/service se rezolvă la sediul central al firmei Intend Computer S.R.L. din Cluj-Napoca, Str. Meseriilor Nr. 17, Cod poştal 400137. Tel.: 0264-437484, 0720-531113